Tureholm

Trosa

Tureholm

Attraktiva bostäder i lugn skärgårdsidyll och närhet till Stockholm.

I Smedstorp, strax utanför Trosa tätort, utvecklar vi ett helt nytt område innehållande en varierad bostadssammansättning med små, smarta villor, kedjehus/radhus och flerbostadshus. Totalt är det ca 100 bostäder som ska uppföras i området. Restiden in till Stockholm är cirka 40 minuter.

Smedstorp ligger 2 kilometer väster om Trosa tätort vilket innebär en fantastisk möjlighet att skapa ett livsstilsboende med lantlig prägel och samtidigt närhet till kommunal service, kultur, restauranger samt den puls som skapas av det intensiva båt- och turistliv som kännetecknar Trosa. Området är klassat som riksintresse för sitt rörliga friluftsliv och värdefulla kustområde och bostäderna kommer att ligga i direkt anslutning till Tureholms slott.

Projektfakta