Om Lejonstaden

Lejonstaden - Södra hamngatan

Lejonstaden är ett fastighets- och projektutvecklingsbolag med inriktning på nyproduktion av både bostadsrätter och hyresbostäder. Vår ambition är att skapa ca 200 lägenheter per år. Vi ser oss själva som en samhällsbyggare. Vi tror att samarbeten ökar mångfalden och därmed kvalitén i branschen. För att skapa och möjliggöra så varierade och attraktiva projekt som möjligt strävar vi på Lejonstaden efter samverkan med såväl kommuner som kollegor i branschen.

Affärsidé
Lejonstadens affärsidé är att skapa moderna, attraktiva bostäder. Vår ambition är att vara det självklara valet vid val av bostad. Detta genom att utveckla trevliga, miljövänliga och attraktiva bostäder i hög kvalité.

Vision
Vår vision är att skapa attraktiva, hållbara och prisvärda bostäder för samhällets alla målgrupper.

Miljöarbete
Vi ser miljöarbetet som en naturlig del av vår verksamhet. Därför använder vi oss självklart av de krav som kommunerna ställer tillsammans med andra miljöcertifierings-system för att ta ett långsiktigt ansvar. Ansvarstagandet skall omfatta både produktionen och de sociala aspekterna i våra projekt.