Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Denna policy avser uthyrning av hyresrätter projekt Nymilsgatan i Flatås.

Bostäderna på Nymilsgatan vänder sig till ungdomar och studenter. Denna uthyrningspolicy syftar till att för såväl interna som externa målgrupper klarlägga bolagets övergripande principer för uthyrning i syfte att vara trovärdiga, rättvisa, transparenta och uppfylla ägarens krav. Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka en bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde. Vi ska bidra till att skapa trivsamma och trygga områden med nöjda hyresgäster. Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga principer och god kundvård. Lediga lägenheter fördelas enligt nedanstående tågordning:

Prioritet

Intern omflyttning

Sökandens önskemål

Boendetid i nuvarande lägenhet

Boplats Göteborg

Sökandens önskemål

Kötid hos Boplats Göteborg

Grundkrav

Den sökandes ålder skall vara 35 år eller yngre.

Vi inhämtar referenser från tidigare boenden och tar en kreditupplysning.

Kravet är att det inte finns störningar från tidigare boenden under de senaste två åren.

Oreglerade, dvs förfallna obetalda skulder får ej finnas.

Sökanden får har högst en reglerad betalningsanmärkning. Denna får dock inte överstiga 5.000 kronor eller avse hyra.

Sökanden får inte ha haft några inkassokrav avseende hyra de under det senaste året.

Inkomst som är tillräcklig för att klara av hyran. Inkomsten ska kunna styrkas. Hyran bör högst uppgå till en tredjedel av bruttoinkomsten.

Inkomst är lön, a-kassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag eller på annat sätt styrkt betalningsförmåga.

Maxantal personer per lägenhet;
Ett rum och kök – maximalt 2 personer.
Två rum och kök – maximalt 3 personer
Tre rum och kök – maximalt 3 personer