Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Denna policy avser uthyrning av hyresrätter projekt Nymilsgatan i Flatås.

Bostäderna på Nymilsgatan vänder sig till ungdomar och studenter. Denna uthyrningspolicy syftar till att för såväl interna som externa målgrupper klarlägga bolagets övergripande principer för uthyrning i syfte att vara trovärdiga, rättvisa, transparenta och uppfylla ägarens krav. Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka en bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde. Vi ska bidra till att skapa trivsamma och trygga områden med nöjda hyresgäster. Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga principer och god kundvård. Lediga lägenheter fördelas enligt nedanstående tågordning:

Prioritet

Intern omflyttning

Sökandens önskemål

Boendetid i nuvarande lägenhet

Boplats Göteborg

Sökandens önskemål

Kötid hos Boplats Göteborg

Grundkrav

Den sökandes ålder skall vara 35 år eller yngre.

Vi inhämtar referenser från tidigare boenden och tar en kreditupplysning.

Kravet är att det inte finns störningar från tidigare boenden under de senaste två åren.

Oreglerade, dvs förfallna obetalda skulder får ej finnas.

Sökande kan inte godkännas om de har fler än två reglerade betalningsanmärkningar, varav ingen får avse hyra, eller har haft inkassokrav som gäller hyra det senaste året.

Hyresgäst skall kunna visa att det är sannolikt att hen har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald. Inkomsten ska kunna styrkas.

Inkomst är lön, a-kassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag eller på annat sätt styrkt betalningsförmåga.

Maxantal personer per lägenhet;
Ett rum och kök – maximalt 2 personer.
Två rum och kök – maximalt 3 personer
Tre rum och kök – maximalt 3 personer