BRF Smedbyhöjd

Norrköping

BRF Smedbyhöjd

​Vid gamla Smedby IP i Norrköping planeras för sex rationella punkthus innehållande ca 150 bostäder. Lägenheterna kommer att vara upplåtna med bostadsrätt.

Ambitionen har varit att skapa ett bostadskvarter i symbios med naturen, riktat till en bred målgrupp. Lägenheterna blir därför flexibla och tillåter ett boende i flera generationer. Fokus ligger på tvåor och treor som erbjuder planlösningar med möjlighet till att skapa en “minitrea” eller “minifyra” om man så önskar.

Detta nya bostadskvarter kommer att lyfta och tillvarata den omkringliggande miljön i Smedby, samt säkerställa kommunens högt ställda krav på god arkitektur. Smedby är en stadsdel i sydvästra Norrköping som ligger i närheten av flygplatsen. Området består av en blandad bebyggelse med friliggande villor, rad- och lamellhus.

Projektfakta

  • ca 150 lägenheter
  • Bostadsrätt