Valsjöberget

Åkersberga

Valsjöberget

På Övre Valsjöberget i Åkersberga utvecklar vi ett tomtområde för totalt cirka 140 bostäder. I huvudsak kommer området bestå av radhus och friliggande villor. Lejonstaden och Grundingen Fastighets AB har tagit fram en genomförandeplan för området och planerat för vägar och infrastruktur i området. Området kommer slutligen att utvecklas av externa byggherrar som är specialiserade på småhusbebyggelse.

Valsjöberget erbjuder ett idylliskt och naturnära boende, havet på gångavstånd och bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm city. Ambitionen är att våra tomter ska utgöra hjärtat i det perfekta familjeboendet, som kombinerar Roslagens skärgårdskaraktär med närhet till kommunikationer, service, butiker och skolor.

Området öster om Åkersberga kommer inom de närmaste åren att expandera i samspel med befintlig byggnation och med hänsyn till naturens former. Den kuperade terrängen gör att husen i delar av området anpassas till dramatiska höjdskillnader vilket ger bebyggelsen en naturlig variation och omväxling. De allra flesta tomter kommer att ansluta till naturmark eller allmänna grönstråk på trädgårdssidan. I området planeras också för utökad kommunikation, en förskola, lekplats och ett torg med sittplatser och grönska.

Projektfakta

  • ca 140
  • Bostadsrätt / Äganderätt